Government of Maharashtra

महा योजना

logo

श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

उत्तरदायित्वास नकार आणि धोरणे

 • हायपरलिंकिंग धोरण

  बाह्य संकेतस्थळे/ पोर्टल्ससाठी दुवे (लिंक)

  संकेतस्थळावर अनेक ठिकाणी आपणास अन्य संकेतस्थळे/ पोर्टल्स यांचे दुवे दिसतील. यांची निर्मिती आणि देखभाल अशासकीय/ खाजगी संघटनांमार्फत केली जाते. हे दुवे तुमच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून दिले आहेत. जेव्हा तुम्ही बाह्य दुव्याची निवड करता, तेव्हा तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरून बाहेर पडता. तुमची गोपनीयता आणि सुरक्षा धोरण ‘त्या' बाह्य दुव्याच्या मालकाकडे / प्रायोजकाकडे जाते. या बाह्य संकेतस्थळाची माहिती आणि विश्वसनीयता यासाठी महाराष्ट्र शासन जबाबदार राहणार नाही. त्यात तुम्ही व्यक्त केलेल्या दृष्टिकोनाचे आम्ही समर्थन करत नाही. या संकेतस्थळावर उपलब्ध दुवे आणि त्यांच्या यादीला आमचे समर्थन गृहीत धरू नका

  इतर संकेतस्थळांव्दारे / पोर्टलव्दारे महाराष्ट्र शासनच्या संकेतस्थळाचा दुवा

  तुम्ही आमच्या संकेतस्थळावरील माहितीचा दुवा देऊ इच्छीत असाल, तर त्यासाठी पूर्व परवानगीची आवश्यकता नाही. मात्र तुमच्या संकेतस्थळाच्या चौकटीमध्ये आमचे पृष्ठ दाखवण्याची परवानगी आम्ही देत नाही. आमच्या संकेतस्थळावरील पृष्ठे, वापरकर्त्याच्या नवीन ब्राउजर विंडोमध्ये उघडायला हवी

 • गोपनीयता धोरण

  एक सर्वसाधारण नियम म्हणून हे संकेतस्थळ तुमची व्यक्तिगत ओळख स्पष्ट करणारी कोणत्याही प्रकारची माहिती (जसे नाव, दूरध्वनि क्र. अथवा ई-मेल) स्वयंचलितरित्या आपल्याकडे ठेवत नाही. हे पोर्टल तुमच्या भेटीच्या वेळा आणि लॉग इन अशा प्रकारच्या माहितीची, सांख्यिकीय हेतूसाठी (जसे इंटरनेट प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, ब्राउजर प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, भेटीची तारीख आणि वेळ इ.) नोंद घेते.

  आम्ही या माहितीचा उपयोग तुमच्या वैयक्तिक भेटीची ओळख म्हणून ठेवत नाही. या संकेतस्थळाच्या सुरक्षेला बाधा पोहोचवण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याचा मागोवा घेण्यासाठी आम्हांला या माहितीचा उपयोग होतो. आम्ही वापरकर्ता किवा त्यांच्या ब्राउजिंग गतीविधीवर लक्ष ठेवत नाही.

  महास्कीम्सच्या संकेतस्थळाने तुमच्याकडून वैयक्तिक माहिती देण्याची मागणी केल्यास, ती कशाप्रकारे वापरली जाईल, हे तुम्हांला सांगितले जाईल, तसेच या माहितीची गोपनीयता राखण्यासाठी पुरेशी खबरदारी घेतली जाईल.

 • कॉपीराइट धोरणे

  या संकेतस्थळावरील माहिती संकलित केली गेली आहे. ती नि:शुल्कपणे कुठल्याही स्वरुपात किवा माध्यमात, कुठलीही विशिष्ट परवानगी न घेता पुनर्मुद्रित करता येईल.

  माहिती जशी आहे, तशी तंतोतंत वापरण्यात यावी. तसेच अप्रतिष्ठाकारक पद्धतीने अथवा दिशाभूल करण्याच्या संदर्भात वापरता येणार नाही.

  जेव्हा या माहितीचे किवा सामग्रीचे प्रकाशन किवा वापर कराल, त्या वेळेस स्रोत प्रामुख्याने अभिस्वीकृत केला गेला पाहिजे. ह्या संकेतस्थळावरील माहितीचे पुनर्मुद्रण करण्याच्या अनुमतीमध्ये या पोर्टलवरील माहितीचा विस्तार करू शकत नाही, जे त्रयस्थ पक्षाचे सर्वाधिकार धोरण म्हणून ओळखले जाते.

  या प्रकारच्या सामग्रीचे पुनर्मुद्रण करायच्या अधिकारासाठी सर्वाधिकार धोरण धारकाशी संपर्क साधावा.

 • उत्तरदायित्वास नकार

  या पोर्टलवर उपलब्ध आशय , विविध स्त्रोत आणि शासकीय विभाग / संघटना कडून प्राप्त झाला आहे, त्यामुळे अधिक माहिती आणि सूचनांसाठी त्यांच्याशी संपर्क साधता येईल

एकूण संकेतस्थळाला भेटी
एकूण संकेतस्थळाला भेटी