Government of Maharashtra

महा योजना

logo

श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

पुरस्कार

 • कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्ययोजना
  योजनेचा उद्देश : अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूरांना दोन एकर ओलीताखालील किंवा चार एकर कोरडवाहू शेतजमीन कसण्यासाठी उपलब्ध करुन देवून त्यांची अर्थिक उन्नती व सामाजिक स्तर उंचविणे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनूसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूरांसाठी
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • दर योजना १ ते १३ अटी शर्तीच्या अधिन राहून राबविण्यांत येते त्या पैकी महत्वाच्या अटी खालीलप्रमाणे-
  • •लाभार्थी हा अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर असावा.
  • •या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याचे किमान वय १८ वर्ष व कमाल वय ६० वर्ष असावे.
  • •भूमिहीन शेतमजूर परिवक्ता स्त्रिया / विधवा स्त्रिया यांना प्राधान्य देण्यांत यावे.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : दोन एकर ओलीताखालील किंवा चार एकर कोरडवाहू शेतजमीन ५०त्न अनुदान व ५०त्न बिनव्याजी कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यांत येते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण यांचेकडे अर्ज करावा.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधीत जिल्हयांचे सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालय
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय : सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्यक्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०००/प्र.क्र.३०८/मावक-१, दिनांक ९ ऑक्टोबर, २००१
  योजनेचा प्रकार : राज्ययोजना
  योजनेचा उद्देश : रुढी परंपरेविरुध्द व अस्पृश्यतेविरुध्द सामाजिक चळवळ व भुमीहिन शेतमंजूर व कामगारांसाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्था सदरचा पुरस्कार दिला जातो.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्वप्रवर्गांसाठी
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • समाजकल्याण क्षेत्रात मौलिक कार्य करणारी व्यक्ती व नोंदणीकृत संस्था असावी.
  • •सामाजिक सेवेचा कालावधी १५ वर्षे असणे आवश्यक.
  • •व्यक्तीचे वय ५० व स्त्रीचे वय ४० वर्ष असावे.
  • •पोलीस अधिक्षक/पोलीस आयुक्त यांचेकडील चारित्र्य पडताळणी अहवाल.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • •व्यक्तीस रु. ५१,०००/- व संस्थेस रक्कम रु.५१,०००/-
  • •स्मृतीचिन्ह, शाल, श्रीफळ
  अर्ज करण्याची पद्धत : वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिध्द झाल्यानंतर सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांचेकडे विहित नमुन्यातील अर्ज स्विकारले जातात.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • शाहू फुले आंबेडकर पारितोषिक योजना
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : शाहू फुले आंबेडकर पारितोषिक योजना
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. बीसीएच-२००९/प्र.क्र.२३/बांधकामे, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१२
  योजनेचा प्रकार : राज्ययोजना
  योजनेचा उद्देश : महाराष्ट्र राज्यातील विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांच्या सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातील योगदाना मूळे महाराष्ट्राचे नांव राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक प्रगत सामाजिक सुधारणावादी राज्य म्हणून घेतले जाते. अशा सामाजिक न्याय क्षेत्रातील काम करणाऱ्या संस्थांना शाहू फुले आंबेडकर पारितोषिक देणे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातील संस्था
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • •समाजकल्याण क्षेत्रात मौलिक कार्य करणारी नोंदणीकृत संस्था असावी.
  • •सामाजिक सेवेचा कालावधी १५ वर्षे असणे आवश्यक.
  • •संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांचा पोलीस अधिक्षक/पोलीस आयुक्त यांचेकडील चारित्र्य पडताळणी अहवाल.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : एकूण ६ विभागातील प्रत्येकी एक प्रमाणे ६ संस्थांना प्रत्येकी रु. १५ लाख प्रमाणे पारितोषिकाची रक्कम देण्यात येते. स्मृतीचिन्ह, चांदीचास्क्रोल, सन्मानपत्र
  अर्ज करण्याची पद्धत : वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिध्द झाल्यानंतर सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांचेकडे विहित नमुन्यातील अर्ज स्विकारले जातात.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
एकूण संकेतस्थळाला भेटी
एकूण संकेतस्थळाला भेटी