Government of Maharashtra

MAHA SCHEMES

logo

Shri Devendra Fadnavis Hon’ble Chief Minister

Revenue-Relief & Rehabilitation Department

 • बळीराजा चेतना अभियान
  योजनेचे नाव : बळीराजा चेतना अभियान
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय : एससीवाय-2015/प्र.क्र.119/म-7 (भाग-1) व (भाग-2)
  योजनेचा प्रकार :
  योजनेचा उद्देश :
 • राज्यातील मागील 2-3 वर्षातील दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस इत्यादि नैसर्गिक आपत्तिमुळे बाधित शेतक-यांच्या आत्महत्या विचारात घेऊन त्या रोखण्यासाठी क्षेत्रिय कार्यक्रमात अमुलाग्र बदल करून कुटुंबनिहाय उपाययोजनांसाठी परिणामकारक असे नवीन पॅकेज तयार करणे, तसेच आत्महत्याग्रस्त क्षेत्रातील नैराश्याने ग्रासलेल्या शेतक-यांचे मनोबल उंचावणे/ अशा शेतक-यांना नैराश्यातून बाहेर काढणे/त्यांच्यामध्ये जगण्यासाठीचा आत्मविश्वास निर्माण करणे यासाठी क्षेत्रिय स्तरावरून विविध उपाययोजना करणे.
 • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : यवतमाळ व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्व शेतक-यांसाठी, सर्व जनतेसाठी.
  योजनेच्या प्रमुख अटी : -------------
  आवश्यक कागदपत्रे : -------------
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : -------------
  अर्ज करण्याची पद्धत : -------------
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : -------------
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: --------------
Total Number of Visitors
Total Number of Visitors